to do list

Hanzeweetje Het woord hansa/hanze staat voor een groep kooplieden die gezamenlijk rondtrokken.