to do list

Nostalgisch touren in een mini-cooper

Leuk! Nostalgisch touren in een mini-cooper langs de Hanzesteden aan de IJssel. Een afwisselende route van 100 kilometer door en langs de Hanzesteden.  

Het Hanzeverbond ontstond in de 14de eeuw uit de samenwerking tussen een aantal Noordduitse kooplieden en werd een belangrijke economische verbinding. Het beschermen van de aangesloten handelslieden en het uitbreiden van de handel waren haar voornaamste doelen. De sfeer hiervan is nog steeds te proeven in de stadscentra en via deze route langs de IJssel.

Adres Kampen
Plaats
Telefoon 06-16799510
voeg toe
Hanzeweetje In de IJssel bij Kampen is een unieke vondst gedaan. Volgens de archeologen gaat het om een Kogge uit de 14e of 15e eeuw die werden in de Hanzetijd gebruikt om naar de Oostzee te varen en daar handel te drijven.