to do list

De geschiedenis van Doesburg in de Hanzetijd

Doesburg is ontstaan op een hoge rivierduin bij de samenvloeiing van de Oude en de nieuwe IJssel en lag aan de oude weg van Arnhem naar Münster. De nederzetting wordt voor het eerst in 884 genoemd als “Duisburch”

Does betekent venig, moerassig gebied, terwijl burg of borg op zowel “berg” als “burcht”kan duiden.

In 1237 werden de privileges van de nederzetting  door Graaf Otto van Gelre dermate uitgebreid, dat we sindsdien van een stad kunnen spreken.

Door de strategische ligging aan de uitmonding van de Oude Ijssel in de Gelderse Ijssel is Doesburg een belangrijke vestingstad geweest. Tevens had Doesburg een belangrijke economische en  bestuurlijke functie . De Martinikerk met de 94 meterhoge toren getuigt nog van de toenmalige voorspoed. De stadsmuur had in de 15deeeuw vier poorten.

In 1447 trad Doesburg toe tot het Hanzeverbond, wat vooral in het begin van de 16deeeuw tot grote bloei leidde.

In de bloeiperiode van de Hanze was handel een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de inwoners. Doesburgse schippers vervoerden via de Rijn onder andere ladingen bier en textiel en kwamen terug met wijn, aardewerk en molenstenen. Daarnaast was de handel in zout belangrijk. Deze grondstof kwam uit het zuiden van Europa en de Saltpoort, waardoor het zout de stad binnen kwam, dankte zelfs haar naam hieraan.

In 1483 verlegde de bedding van de Ijssel zich verder van de huidige stad ( de huidige Lamme Ijssel. De vroegere situatie werd in 1552 door kanalisatie hersteld.

In 1643 legde men een eerste schipbrug over de Ijssel( in 1952 vervangen door een vaste brug).

Haast nergens in Nederland zijn de Middeleeuwen nog zo tastbaar aanwezig als in Doesburg. Aan het stratenpatroon is in geen eeuwen iets veranderd, de oudste panden staan er nog bij zoals ze zeven eeuwen geleden verrezen.

De Waag is het oudste restaurant van Nederland. De ononderbroken horecafunctie sinds 1478 was reden voor vermelding in het Guinness Book of Records.